Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Kế Toán

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng về kế toán nhằm thực hiện và hỗ trợ khách hàng trong công tác kế toán hàng ngày.

– Tư vấn về hệ thống kế toán, tài khoản kế toán và phần mềm sử dụng phù hợp với quy mô và loại hình doanh nghiệp;

– Hướng dẫn quy trình hạch toán: gồm hoàn thiện chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính phục vụ mục đích quản trị doanh nghiệp và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm  quyền;

– Rà soát số liệu, điều chỉnh báo cáo, hoàn thiện hệ thống kế toán theo luật định và phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp;

– Đánh giá tính phù hợp của hệ thống kế toán; phân công phân nhiệm và năng lực nhân viên của từng bộ phận trong hệ thống;

– Cung cấp tài liệu cập nhật và hướng dẫn hạch toán kế toán đối với các doanh nghiệp hoạt động ở các địa bàn kinh tế khó khăn

Thông tin liên hệ:

– Ông Trần Hải Sơn – Trưởng phòng Tư vấn

ĐT: (028) 3.832.9129 (Ext: 25)      DĐ: 0942 928 438

– Ông Bùi Thành Lưu – Phó phòng Tư vấn

ĐT: (028) 3.832.9129 (Ext: 39)      DĐ: 0974 562 818

– Huỳnh Tiểu Phụng – Phó Tổng Giám đốc

ĐT: (028) 3.832.9129 (Ext: 38)      DĐ: 0908 281 118