Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

BẢN TIN TÓM TẮT PHÁP LUẬT THÁNG 11/2019

Nội dung chính:

 • Các văn bản hướng dẫn về:
 • Chế độ kế toán dành cho Ban quản lý dự án đầu tư công
 • Chính sách về Hóa đơn điện tử;
 • Chi phí hợp lý;
 • Thuế GTGT;

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thông tư quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán áp dụng riêng với Ban quản lý dự án đầu tư công.

Theo đó, các Ban quản lý dự án đầu tư công đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán ban hành tại Thông tư này và không được sửa đổi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và áp dụng cho năm tài chính 2020 trở đi.

Thay thế toàn bộ nội dung quy định của Chương II, phần II về “Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp” tại Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

 • Chính sách về Hóa đơn
 1. Giải đáp về miễn một số tiêu thức trên HĐĐT

Công văn số 75578/CT-TTHT ngày 1/10/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử 

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP (trước đó là Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC) hóa đơn điện tử (HĐĐT) phải có số lượng và đơn giá, đây là các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

Về “chữ ký người mua”, tiêu thức này có thể được miễn nếu các bên có đủ hồ sơ, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ như: hợp đồng, phiếu xuất kho, biên bản giao hàng, biên nhận thanh toán… (Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016).

Hóa đơn điện tử khi chuyển đổi sang giấy nếu nhằm làm chứng từ đi đường thì bắt buộc phải có chữ ký, đóng dấu của bên bán, không được miễn (Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC ).

Theo Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC, biên bản điều chỉnh HĐĐT cũng phải lập dưới dạng điện tử và có đủ chữ ký của hai bên mua, bán. Tuy nhiên, nếu bên mua chưa có chữ ký điện tử thì được lập biên bản điều chỉnh bằng giấy và ký trực tiếp (Công văn 3441/TCT-CS ngày 29/8/2019)

 1. Hủy hóa đơn trễ hạn bị phạt 3 triệu đồng

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC , thời hạn hủy hóa đơn không tiếp tục sử dụng chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho cơ quan thuế và chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng.

Nếu doanh nghiệp hủy hóa đơn chậm so với thời hạn quy định nêu trên sẽ bị xử phạt từ 2 – 4 triệu đồng (khoản 2 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP , khoản 2 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC )

 1. Sử dụng hóa đơn trước khi thông báo phát hành, mức phạt bao nhiêu?

Công văn số 4659/TCT-CS ngày 12/11/2019 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn trước khi thông báo phát hành. Theo quy định tại khoản 6, khoản 8 Điều 3 Nghị định 51/2010/NĐ-CP , hành vi sử dụng hóa đơn trước khi thông báo phát hành bị coi là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Mức xử phạt ít hay nhiều tùy thuộc vào việc bên bán đã hay chưa kê khai nộp thuế đối với các hóa đơn này. Cụ thể, mức xử phạt sẽ là 6 triệu đồng (nếu đã kê khai thuế); 12 triệu (nếu chưa đến kỳ khai thuế) và 35 triệu (nếu không kê khai thuế) (khoản 2 Điều 10, khoản 5 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ).

Đối với vi phạm về hóa đơn, thời hiệu xử phạt thường là 1 năm và 5 năm nếu vi phạm về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu thuế (khoản 1 Điều 5 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ). Nếu đã quá thời hiệu này sẽ được miễn phạt.

 • Chi phí hợp lý
 1. Tiền nghỉ mát có thể chi bằng tiền mặt?

Công văn số 88336/CT-TTHT ngày 25/11/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động

Theo quy định tại khoản 2.30 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC , tiền nghỉ mát được coi là chi phí phúc lợi, khoản chi này được hạch toán khi đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 4 Thông tư này, đồng thời tổng số chi phúc lợi (gồm tiền nghỉ mát và các khoản chi phúc lợi khác) không vượt quá 1 tháng lương bình quân.

Theo đó, đối với chi phí nghỉ mát, có thể chi bằng tiền mặt, không bắt buộc phải chuyển khoản mới được hạch toán.

 1. Hàng do cá nhân hay hộ kinh doanh trả lại chỉ cần lập biên bản và thu hồi hóa đơn

Công văn số 4660/TCT-DNNCN ngày 12/11/2019 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua 

Theo Công văn này, trường hợp Công ty bán hàng hóa cho khách hàng là các hộ kinh doanh thì khi hộ kinh doanh trả lại hàng đã mua được xử lý như trường hợp người mua không có hóa đơn

Cụ thể, hộ kinh doanh không phải xuất hóa đơn trả hàng. Thay vào đó, Công ty và hộ kinh doanh phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa trả lại theo giá không có thuế, tiền thuế GTGT theo hóa đơn nào, lý do trả hàng, đồng thời thu hồi lại hóa đơn đã giao (điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ).

 1. Công tác phí khoán được miễn hóa đơn

Công văn số 89342/CT-TTHT ngày 28/11/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Trường hợp Chi nhánh Công ty chi trả tiền đi lại, ăn ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác nếu không theo hình thức khoán thì bắt buộc phải có hóa đơn, chứng từ khi hạch toán.

Ngược lại, nếu tiền đi lại, ăn ở, phụ cấp đi công tác được trả dưới hình thức khoán thì được miễn hóa đơn, chứng từ, nhưng phải phù hợp với hạn mức khoán trong quy chế tài chính (khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ).

Các khoản chi nêu trên nếu đáp ứng điều kiện hạch toán thì đồng thời cũng được miễn tính thuế TNCN (điểm đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

 1. Nhà thầu phụ có phải khai nộp thuế vãng lai?

Công văn số 85317/CT-TTHT ngày 12/11/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT vãng lai

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC , trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xây dựng ngoài tỉnh với giá trị công trình (bao gồm cả thuế GTGT) từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải kê khai nộp thuế vãng lai 2%.

Quy định khai nộp thuế vãng lai nêu trên áp dụng đồng thời với cả nhà thầu chính lẫn nhà thầu phụ. Theo đó, trường hợp nhà thầu chính ký hợp đồng với chủ đầu tư để xây dựng công trình ngoài tỉnh, nếu giá trị công trình (bao gồm cả thuế GTGT) từ 1 tỷ đồng trở lên thì nhà thầu chính phải khai nộp thuế vãng lai trên toàn bộ giá trị công trình bàn giao cho chủ đầu tư.

Đồng thời, nếu nhà thầu chính ký hợp đồng với nhà thầu phụ cũng ở ngoài tỉnh để giao bớt một phần công việc với giá trị giao thầu phụ từ 1 tỷ đồng trở lên thì nhà thầu phụ phải khai nộp thuế vãng lai 2% trên giá trị công trình bàn giao cho nhà thầu chính.

 • THUẾ GTGT
 1. Thuế GTGT đầu vào hàng nông lâm, thủy hải sản… vẫn được khấu trừ

Công văn số 4458/TCT-CS ngày 31/10/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC , các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải quan chưa qua chế biến hoặc chỉ mới sơ chế được miễn tính thuế GTGT.

“Miễn tính thuế GTGT” được hiểu là đơn vị bán không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, giá bán ghi trên hóa đơn là giá không có thuế GTGT, dòng thuế GTGT không ghi, gạch bỏ, khác với khái niệm “thuộc diện không chịu thuế GTGT”

Theo đó, “miễn tính thuế GTGT” vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mặc dù không phát sinh thuế GTGT đầu ra nếu đáp ứng điều kiện về khấu trừ quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC . Ngược lại, nếu “thuộc diện không chịu thuế GTGT” thì số thuế GTGT đầu vào chỉ được hạch toán vào chi phí chứ không được khấu trừ

Gửi Bình Luận