Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin tóm tắt pháp luật số 01/2018

Nội dung chính:

 • Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 thay thế Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.
 • Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định 146/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.
 • Các văn bản hướng dẫn về:
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”);
 • Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”);
 • Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”);
 • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế.

 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017của Chính phủ

So với quy định cũ, Nghị định này có mở rộng cho phép kinh doanh thêm một số dịch vụ logistics, như: vận tải đa phương thức, kiểm tra vận đơn, môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, lấy mẫu và xác định trọng lượng, dịch vụ nhận và chấp nhận hàng, chuẩn bị chứng từ vận tải.Tuy nhiên, dịch vụ xếp dỡ container được cung cấp theo quy định mới không bao gồm dịch vụ xếp dỡ container tại các sân bay.

Ngoài ra, Nghị định mới còn bổ sung quy định khống chế tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong một số dịch vụ logistics, chẳng hạn như:

 • Không quá 49%, nếu thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn trong các công ty vận hành đội tàu Việt Nam chuyên vận tải quốc tế,
 • Không quá 50%, nếu kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container,
 • Không quá 49%, nếu kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt và đường thủy nội địa,
 • Không quá 51%, nếu kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, và
 • Không được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ thông quan, kiểm tra vận đơn, môi giới vận tải, kiểm định hàng hóa, dịch vụ nhận hàng, chuẩn bị chứng từ vận tải.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018 và thay thế Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN.Theo đó, về thuế GTGT, doanh nghiệp được phục hồi chính sách hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Ngoài ra, hàng xuất khẩu sản xuất từ TNKS nếu đã chế biến thành sản phẩm khác hoặc chế biến theo quy trình khép kín sẽ được hưởng thuế GTGT 0%.

Về thuế TNDN, có sửa đổi một số quy định quan trọng sau:

 • Đối với TSCĐ được chuyển giao theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, bên nhận chuyển nhượng chỉ được khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của bên chuyển nhượng,
 • Tăng hạn mức hạch toán chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động từ 1 lên 3 triệu đồng/người/tháng, và
 • Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động lại bị khống chế ở hạn mức không quá 3 triệu đồng/người, thay vì trước đó không khống chế.

Về thuế TNCN, khoản thu nhập bị đánh thuế theo diện “chuyển nhượng chứng khoán” không bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, chỉ gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu trong công ty cổ phần.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2018.

Các trường hợp phát sinh từ ngày 01/02/2018, chịu sự điều chỉnh của Nghị định 146/2017/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, khoản 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư này.

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 • Thuế TNDN.

 

 1. Phân bổ chi phí được trừ, chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, chi phí mua hàng trả chậm.

Công văn số 16706/CT-TTHT ngày 10/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc phân bổ chi phí được trừ, chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, chi phí mua hàng trả chậm.

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 78/2017/TT-BTC, trường hợp Công ty phát sinh chi phí quản lý chung liên quan đến hoạt động SXKD được và không được ưu đãi thuế thì phải hạch toán riêng chi phí quản lý của hoạt động ưu đãi. Nếu không hạch toán riêng được thì xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hưởng ưu đãi trên tổng doanh thu.

Đối với hoạt động hợp tác đầu tư đã cử bên đối tác chịu trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và khai nộp thuế TNDN thay, Công ty chỉ nhận phần thu nhập sau thuế thì được miễn kê khai nộp thuế TNDN theo khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, cần lưu ý, khoản chi phí quản lý của hoạt động hợp tác đầu tư này không được đưa vào thu nhập của các hoạt động SXKD còn lại.

Trường hợp Công ty có phát sinh lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ vào cuối năm tài chính, nếu liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động SXKD chính thì được tính vào thu nhập hoặc chi phí SXKD. Ngược lại, nếu không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động SXKD chính thì tính vào thu nhập khác hoặc chi phí tài chính.

 

Đối với chi phí mua hàng trả chậm có giá trị từ 20 triệu đồng, nếu tại thời điểm ghi nhận chi phí Công ty chưa thanh toán thì được miễn xuất trình chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, khi thanh toán nếu Công ty không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai giảm chi phí (Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

 1. Tiền bồi thường khi bị thu hồi đất phải nộp thuế TNDN.

Công văn số 5550/CT-TTHT ngày 02/02/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản bồi thường về đất.

Theo quy định tại khoản 16 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC, khoản tiền bồi thường, hỗ trợ di dời do bị nhà nước thu hồi đất sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí vận chuyển, di dời, giá trị còn lại của tài sản và các chi phí khác phải hạch toán vào thu nhập khác để tính nộp thuế TNDN.

 • Thuế Nhà thầu.

 

 1. Phí xếp dỡ ở nước ngoài được miễn thuế nhà thầu.

Công văn số 2734/CT-TTHT ngày 18/01/2018 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về chính sách thuế. Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng bên ngoài Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu do đó, khi thanh toán các khoản phí dịch vụ phát sinh ở cảng nước ngoài như phí vệ sinh, phí xếp dỡ, phí hải quan, Công ty không phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu.

Đối với chi phí hoa hồng môi giới trả cho cá nhân, nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán. Tuy nhiên, trước khi chi trả phải khấu trừ 10% thuế TNCN theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

 

 1. Nhập khẩu tại chỗ vẫn phải nộp thuế nhà thầu.

Công văn số 4876/CT-TTHT ngày 31/01/2018 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về chính sách thuế.Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC, tổ chức nước ngoài nếu phát sinh hoạt động bán hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam theo hình thức XNK tại chỗ thì phải chịu thuế TNDN nhà thầu, với tỷ lệ 1% doanh thu. Riêng thuế GTGT nhà thầu được miễn tính.

Tuy nhiên, bên mua hàng phải kê khai nộp thuế GTGT khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

 

 • Thuế GTGT.
 1. Có thể ủy quyền cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử.

Công văn số 79002/CT-TTHT ngày 06/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp nếu muốn sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng thì phải đáp ứng các điều kiện khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Việc lập hóa đơn điện tử có số dòng hàng nhiều hơn 1 trang được thực hiện tương tự như lập hóa đơn tự in quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Về chữ ký của người mua, theo Công văn số 2402/BTC-TC ngày 23/2/2016, nếu các bên có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hoạt động mua bán hàng hóa thì người mua được miễn ký hóa đơn.

Đối với hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử để làm chứng từ lưu thông hàng hóa, bắt buộc phải có đủ chữ ký và con dấu của bên bán (khoản 1 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC).

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp vẫn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn theo quy định tại Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

 1. Chuyển thẳng máy móc nhập khẩu cho chi nhánh phải xuất hóa đơn.

Công văn số 1167/TCT-CS ngày 5/4/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT.

Theo Công văn này, trường hợp Công ty đứng ra ký hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị có trị lớn cho chi nhánh, nếu máy móc thiết bị nhập khẩu được đưa thẳng từ cảng về chi nhánh (không phải điều chuyển từ Công ty đến chi nhánh) thì Công ty bắt buộc phải xuất hóa đơn GTGT giao cho chi nhánh để làm căn cứ kê khai thuế.

 1. Nhận hỗ trợ chi phí sản xuất từ Công ty Mẹ, có phải lập hóa đơn và nộp thuế.

Công văn số 14676/CT-TTHT ngày 4/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty được Công ty mẹ tài trợ chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu không kèm theo điều kiện thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo hành, khuyến mại hay quảng cáo thì được miễn khai nộp thuế GTGT.

Tuy nhiên, nếu kèm theo điều kiện thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo hành, khuyến mại hay quảng cáo thì phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT.

Khoản thu tiền hỗ trợ từ Công ty mẹ, bất kể có hay không kèm theo điều kiện thực hiện dịch vụ đều phải kê khai nộp thuế TNDN (khoản 15 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

 • Thuế TNCN.
 1. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải nộp 0,1% thuế TNCN.

Công văn số 7990/CT-TTHT ngày 18/8/2017 của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, chuyển nhượng quyền mua cổ phần được xác định là hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Theo đó, trường hợp cá nhân mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty được hưởng quyền mua cổ phần (cổ phiếu đang hoặc chưa niêm yết), nay có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần này thì phải chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Tại thời điểm cá nhân nhận thu nhập, Công ty có trách nhiệm khấu trừ 0,1% thuế trên toàn bộ giá chuyển nhượng, bao gồm trị giá cổ phiếu phát hành và quyền mua cổ phiếu.

 1. Chi phí làm thẻ tạm trú và visa phải tính thuế TNCN.

Công văn số 83269/CT-TTHT ngày 28/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi trả chi phí làm visa, thẻ tạm trú cho người lao động.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25/08/2017, các khoản chi phí làm thẻ tạm trú và visa cho người lao động được xem là “khoản lợi ích khác”, thuộc thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo đó, khi chi trả thay các khoản phí này cho người lao động, doanh nghiệp phải khấu trừ, nộp thuế TNCN.

 

 1. Giảm trừ NPT bị khuyết tật phải có giấy xác nhận.

Công văn số 5612/TCT-TNCN ngày 06/12/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.Theo quy định tại khoản 7 Điều 24 Thông tư 92/2015/TT-BTC, nếu có phát sinh thu nhập thuộc diện miễn thuế TNCN từ chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, quà tặng là bất động sản, cá nhân được tự kê khai, tự xác định và tự chịu trách nhiệm.Hồ sơ kê khai bao gồm tờ khai mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTC kèm theo các giấy tờ liên quan để xác định thuộc đối tượng được miễn giảm thuế TNCNĐối với người phụ thuộc là “người khuyết tật”, để được tính giảm trừ gia cảnh thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng khuyết tật của người đó (điểm đ, e khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Hiện nay, các bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN vẫn đang thực hiện theo Danh mục do Bộ Tài chính ban hành tại Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 cho đến khi Bộ Y tế công bố Danh mục mới.

 • Bảo hiểm xã hôi, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn.

 

 1. Từ năm 2018, phải đóng BHXH cho cả lao động nước ngoài.

Công văn số 699/UBND-KGVX ngày 21/2/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Theo lộ trình quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13, kể từ ngày 01/01/2018, 02 đối tượng dưới đây cũng phải tham gia BHXH bắt buộc, gồm:

– Người ký HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

– Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Như vậy, kể từ 2018, doanh nghiệp phải đóng BHXH bắt buộc cho cả người ký HĐLĐ từ 1 tháng và lao động là người nước ngoài.

 1. Mức lương đóng BHXH tại TP.HCM kể từ năm 2018.

Công văn số 2771/BHXH-QLT ngày 29/12/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2018.

Theo Công văn này, kể từ ngày 1/1/2018, các doanh nghiệp tại TP.HCM phải điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu trong thang bảng lương và HĐLĐ, đồng thời tăng mức đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 140/2007/NĐ-CP.

Cụ thể, phải điều chỉnh tăng lên mức:

– 3.980.000 đồng/tháng nếu thuộc địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.

– 3.530.000 đồng/tháng nếu thuộc địa bàn huyện Cần Giờ.

Đây là mức tăng lương tối thiểu đối với người lao động làm công việc giản đơn. Đối với người đã qua học nghề, đào tạo nghề phải tính cao hơn ít nhất 7%.

Thời hạn nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH theo Công văn này chậm nhất là ngày 28/2/2018. Nếu chậm trễ, cơ quan BHXH sẽ tự động điều chỉnh thay nhưng doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ảnh hưởng đến chế độ BHXH của người lao động.

 1. Chậm đóng BHYT, KPCĐ từ năm 2018 tính lãi như thế nào?

Thông báo số 13/TB-BHXH ngày 4/1/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT.

Theo Thông báo này, lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT áp dụng tại TP.HCM kể từ ngày 1/1/2018 là 0,75%/tháng, giảm so với mức lãi suất áp dụng năm 2017 (0,967%/tháng, Thông báo số 67/TB-BHXH ngày 10/1/2017).

Theo quy định tại Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg, trường hợp doanh nghiệp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do NHNN công bố của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Theo điều 24c của Nghị định 88/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 25/22/2015 về việc đóng kinh phí công đoàn.Nếu như những trường hợp đóng chậm hoặc không đóng. Sẽ có một trong những hình thức xử lý phạt sau đây:

+ Phạt tiền từ 12% đến 15% trên tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn. Nhưng không quá 75 triệu cho những trường hợp hành vi với người sử dụng lao động như đóng chậm kinh phí. Đóng kinh phí không đúng với những mức quy định.

+ Phạt tiền từ 18% đến 20% trên tổng số tiền kinh phí công đoàn phải đồng tại thời gian bị lập biên bản. Nhưng cũng không quá 75 triệu với những doanh nghiệp sử dụng lao động cho toàn bộ nhân sự lao động. Hoặc những lao động thuộc vào đối tượng phải đóng.

Nếu có những hành vi thỏa thuận với người lao động không đóng kinh phí công đoàn. Sẽ bị phạt cảnh cáo với mức tiền từ 500.000 đồng cho đến 1 triệu theo khoản 1 của điều 26.

 

 • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế.
 1. Xác định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiêp có giao dịch liên kết.

Công văn số 3966/CT-TTHT ngày 24/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hạch toán chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, khi doanh nghiệp phát sinh giao dịch vay vốn của bên có quan hệ liên kết thì chi phí lãi vay trong kỳ chỉ được hạch toán tối đa không quá 20% tổng lợi nhuận thuần.

“Chi phí lãi vay” bị khống chế theo hạn mức nêu trên được hiểu bao gồm toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp, kể cả chi phí lãi vay không có yếu tố quan hệ liên kết.

Tuy nhiên, sẽ được loại trừ các chi phí lãi vay đủ điều kiện vốn hóa vào giá trị dự án đầu tư theo nguyên tắc quy định tại Chuẩn mực số 16 ban hành kèm Quyết định 165/2002/QĐ-BTC.

Ngoài ra, cần lưu ý, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh khoản thu lãi tiền gửi và lãi cho vay thì không được bù trừ với chi phí lãi vay khi xác định hạn mức khống chế.

 

 1. Phí môi giới và vận chuyển ở nước ngoài được miễn thuế nhà thầu.

Công văn số 7652/CT-TTHT ngày 11/08/2017 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế. Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, dịch vụ môi giới bán hàng ra nước ngoài được miễn tính thuế nhà thầu.

Theo đó, trường hợp Công ty thuê Công ty nước ngoài môi giới bán hàng hóa cho các khách hàng ở nước ngoài thì dịch vụ môi giới này được miễn tính thuế nhà thầu.

Ngoài ra, trường hợp Công ty còn thuê Công ty môi giới cung cấp thêm dịch vụ vận chuyển hàng từ cảng nước ngoài đến kho của khách hàng thì dịch vụ này thực hiện tại nước ngoài nên cũng được miễn thuế nhà thầu.

 1. Mua vé máy bay của nước ngoài phải trích nộp 2% thuế nhà thầu. 

Công văn số 8199/CT-TTHT ngày 24/08/2017 của Cục Thuế TP. HCM về thuế nhà thầu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty mua vé máy bay khứ hồi của Hãng hàng không nước ngoài chưa có đại lý tại Việt Nam để cho nhân viên đi công tác thì phải khấu trừ, nộp thay thuế TNDN nhà thầu với tỷ lệ 2% doanh thu.

Riêng khoản thuế GTGT nhà thầu không phải khấu trừ, do hoạt động vận tải quốc tế được hưởng thuế GTGT 0% (điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Các chi phí cho nhân viên đi công tác nước ngoài như tiền khách sạn, ăn uống,… được hạch toán nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

 1. Mua căn hộ cho chuyên gia nước ngoài không có HĐLĐ sẽ bị xuất toán chi phí.

Công văn số 2736/CT-TTHT ngày 18/01/2018 của Cục Thuế Tp.Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT và khấu hao tài sản cố định khi mua căn hộ chung cư.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, điểm a khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đối với TSCĐ là nhà ở thì chỉ cho phép doanh nghiệp được hạch toán, khấu trừ thuế “nhà nghỉ giữa ca” và “nhà ở trực tiếp cho người lao động”. Theo đó, nếu doanh nghiệp mua căn hộ chỉ để cho các chuyên gia nước ngoài không ký HĐLĐ ở hoặc cho cán bộ nhân viên của chi nhánh về hội họp nghỉ ngơi thì chi phí mua căn hộ này không được hạch toán lẫn khấu trừ thuế.

 1. Từ 2018, phải đóng BHXH cho cả lao động nước ngoài.

Công văn số 699/UBND-KGVX ngày 21/02/2018 của UBND Tp.Hà Nội về việc triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo khoản 1 Điều 124 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, thì khoản 2 Điều 2 của luật quy định về Đối tượng áp dụng của luật này đối với người lao động là công dân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép lao động hay chứng chỉ hành nghề bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2018.

Luật cũng có quy định đối với người lao động mà hợp đồng có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng ( điểm b Điều 1) cũng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

 1. Căn cứ tỷ giá nào để tính thuế nhà thầu?

Công văn số 11950/CT-TTHT ngày 27/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tỷ giá tính thuế nhà thầu.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2015, tỷ giá quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu được căn cứ theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi nhà thầu nước ngoài mở tài khoản.

Nếu nhà thầu nước ngoài không có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam thì doanh thu tính thuế nhà thầu được quy đổi theo một trong các tỷ giá sau:

– Tỷ giá liên ngân hàng do NHNN công bố nếu phát sinh trong giai đoạn từ 1/1/2015 – trước ngày 4/1/2016 (ngày Quyết định số 2730/QĐ-NHNN có hiệu lực).

– Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do NHNN công bố theo Quyết định số 2730/QĐ-NHNN, nếu phát sinh từ ngày 4/1/2016.

Đối với doanh thu quy đổi từ các ngoại tệ khác ra đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2730/QĐ-NHNN nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế nhà thầu nhưng sau đó phát sinh tăng/giảm số thuế phải nộp do điều chỉnh tỷ giá tính thuế thì được lập hồ sơ kê khai bổ sung theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Gửi Bình Luận

Tin Tức

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

Thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn

Các quy định về chuyển lỗ

Quy định mới về trích lập các khoản dự phòng 2019

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

Thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn

Các quy định về chuyển lỗ

Quy định mới về trích lập các khoản dự phòng 2019