Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin pháp luật tháng 6/2019

Nội dung chính:

 • Các văn bản hướng dẫn về:
 • Một số chính sách mới
 • Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”);
 • Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”);
 • Một số vấn đề khác.

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 • Một số chính sách mới
 1. Luật Quản lý thuế 2019

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội về Quản lý thuếquy định về việc đăng ký thuế, khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Theo đó, so với Luật cũ, Luật này có bổ sung chính sách “miễn thuế” cho cá nhân có số thuế TNCN phải nộp từ tiền lương, tiền công sau khi quyết toán không quá 50.000 đồng (Điều 79).

Ngoài ra, Luật mới còn bổ sung thêm chính sách “khoanh nợ thuế”, áp dụng cho các trường hợp, gồm: người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể; người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh; người nộp thuế đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh (Điều 83).

Những trường hợp được “khoanh nợ thuế” nêu trên sẽ chưa bị tính tiền chậm nộp thuế (khoản 6 Điều 59).

Về MST cá nhân, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì mã số định danh đó sẽ thay thế cho MST cá nhân hiện hành (khoản 7 Điều 35).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01/7/2022.

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 152 của Luật này.

 1. Tăng hạn mức đóng BHXH theo lương cơ sở từ 1/7/2019

Thông báo số 1222/TB-BHXH ngày 5/6/2019 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng/tháng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP ). Do đó, các trường hợp đóng BHXH, BHYT căn cứ theo mức lương cơ sở sẽ phải điều chỉnh tăng tương ứng kể từ 1/7/2019, cụ thể:

 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo thang bảng lương nhà nước, mức tiền lương tháng đóng BHXH là tổng hệ số lương nhân (x) mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng/tháng.
 • Mức trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc sẽ là 29.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở).
 • Mức trần thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện sẽ là 29.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở).
 • Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHYT đối với các đối tượng tham gia BHYT do NSNN đóng sẽ là 1.490.000 đồng/tháng.
 • Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHYT cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh sinh viên, hộ cận nghèo) và người đóng BHYT hộ gia đình sẽ là 1.490.000 đồng/tháng.
 1. Quy định về cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại nghị định số Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, hướng dẫn chi tiết thi hành Điều 20 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập để hỗ trợ các doang nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước. doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được Quỹ xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại của 4 NHTM có vốn nhà nước. Hạn mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của dự án.

 • Thuế TNCN
 1. Thu nhập vãng lai nếu chưa khấu trừ thuế phải đưa vào quyết toán

Công văn số 26976/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc nộp thuế và quyết toán thuế TNCN

Theo quy định tại điểm c.4 khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, đối với người ký Hợp đống lao động từ 3 tháng trở lên tại một công ty và có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng, nếu đã bị khấu trừ 10% thuế TNCN tại nguồn thì được miễn quyết toán các khoản thu nhập vãng lai này.

Tuy nhiên, trường hợp một người có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác không quá 10 triệu/tháng nhưng trong đó có khoản thu nhập dưới 02 triệu đồng chưa được khấu trừ 10% thuế tại nguồn thì phải tự quyết toán thuế TNCN.

 1. Thuế TNCN nộp ở bản xứ có được khấu trừ toàn bộ tại Việt Nam?

Công văn số 44287/CT-TTHT ngày 10/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN phát sinh tại nước ngoài có nêu rõ trường hợp người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đến Việt Nam trên 183 ngày thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục có mặt tại Việt Nam. Từ kỳ tính thuế thứ hai mới căn cứ theo năm dương lịch.

Trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng có thêm thu nhập ở bản xứ và đã tính nộp thuế TNCN ở bản xứ thì được trừ số thuế đã nộp vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam phân bổ cho phần thu nhập phát sinh ở bản xứ. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài trên tổng thu nhập chịu thuế (điểm e khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

 • Thuế GTGT
 1. Máy móc tạm nhập để thực hiện dự án ODA có được miễn thuế?

Theo công văn số 6250/BTC-CST ngày 31/5/2019 của Bộ Tài chính máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển tạm nhập để thực hiện dự án đầu tư, kể cả dự án ODA không được miễn thuế nhập khẩu. Nhà thầu phải nộp thuế khi tạm nhập và được hoàn lại khi tái xuất (tương ứng với trị giá sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị tái xuất).

Tuy nhiên, máy móc, thiết bị tạm nhập để thực hiện dự án đầu tư thuộc diện được miễn thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12).

Về thuế TTĐB, trường hợp máy móc, vật tư tạm nhập không phải là xe ô tô, mô tô, tàu bay, du thuyền, điều hòa nhiệt độ, xăng các loại quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 thì mặc nhiên được miễn nộp thuế TTĐB.

Ngược lại, nếu máy móc, vật tư tạm nhập thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và thuộc diện phải nộp thuế nhập khẩu thì khi tạm nhập phải khai nộp thuế TTĐB.

 • Vấn đề khác
 1. Về điều kiện khấu trừ hóa đơn được thanh toán bằng “quẹt” thẻ

Ngày 12/6/2019 của Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2376/TCT-CSvề điều kiện khấu trừ thuế đối với khoản chi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân.

Theo hướng dẫn tại Công văn 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016, doanh nghiệp được “quẹt” thẻ tín dụng cá nhân cho các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các khoản chi này, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Có quy định cụ thể hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân tại quy chế tài chính hoặc có quyết định ủy quyền cho người lao động thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 • Có đủ hồ sơ chứng minh số hàng trên được sử dụng cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp, hóa đơn mang tên doanh nghiệp;
 • Lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền thanh toán tiền hàng để xuất trình khi có yêu cầu.
 1. Từ tháng 9/2019, Hải quan sẽ triển khai Chương trình tự động nộp thuế

Công văn số 4048/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu như sau:

Nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan thông báo sẽ bổ sung thêm kênh thanh toán mới (với tên gọi là “Chương trình doanh nghiệp nhờ thu”) giúp doanh nghiệp tự động nộp thuế ngay khi phát sinh nợ, dự kiến triển khai từ tháng 9/2019.

Những lợi ích mang lại khi doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình này gồm:

– Được thanh toán thuế và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động trên Cổng thông tin điện tử (cụ thể khi phát sinh nợ thuế, Hải quan sẽ tự chuyển thông tin sang ngân hàng để trích nộp thuế).

– Chỉ phải thực hiện 01 lần thủ tục đăng ký tham gia Chương trình và ủy quyền trích nợ với ngân hàng.

– Hoàn toàn chủ động, không phải mất thời gian và chi phí để thanh toán thuế.

– Không bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố mất kết nối mạng giữa doanh nghiệp với Cổng thông tin điện tử.

Doanh nghiệp được đăng ký tham gia Chương trình tại Cổng thanh toán điện tử 24/7 (địa chỉ https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login) .

Điều kiện tham gia như sau: có tài khoản tại ngân hàng phối hợp thu thuế 24/7; đã ký ủy quyền trích nộp thuế với ngân hàng; số dư tài khoản ủy quyền trích nộp thuế còn đủ tiền để thanh toán.

Gửi Bình Luận