Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin pháp luật tháng 4/2020

Nội dung chính:

 • Các văn bản hướng dẫn về:
 • Chính sách mới về Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm
 • Thuế các loại
 • Một số vấn đề khác.

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 • Chính sách mới về Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm
 1. Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 1/4/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (6 trang)
 2. Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng (2 trang)

Thông tư này bãi bỏ các văn bản sau:

 • Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009
 • Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005
 • Thông tư số 99/2011/TT-BTC ngày 07/7/2011
 • Thông tư số 121/2011/TT-BTCngày 17/8/2011
 • Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012
 • Thông tư số 57/2013/TT-BTCngày 06/5/2013
 • Thông tư số 96/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013
 • Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007
 • Thông tư số 35/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2020.

3. Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ bổ sung một số hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được ưu đãi đầu tư, bao gồm:

a.Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của DNNVV

b.Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo DNNVV

c.Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV

d.Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2020.

 1. Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Kiểm toán nhà nước (29 trang): Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật số 55/2019/QH14 ngày 26/11/2019 vào Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 ngày 24/6/2015.

Theo Công văn này, trường hợp giao dịch chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS theo quy định tại Điều 49 Luật kinh doanh BĐS thì khi thu tiền, bên chuyển nhượng phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT (áp dụng chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng BĐS).

Ngược lại, nếu giao dịch chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS thì chưa phải lập hóa đơn và kê khai nộp GTGT.

Điều 49 Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 quy định các điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS như sau:

– Dự án BĐS được chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện: đã được phê duyệt; dự án/phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; không bị tranh chấp quyền sử dụng đất.

– Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

– Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải là doanh nghiệp kinh doanh BĐS, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng dự án.

 • Thuế các loại
 1. Chi phí phát sinh ở nước ngoài cho lô hàng xuất khẩu có được hạch toán?

Công văn số 3468/CT-TTHT ngày 6/4/2020 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế TNDN (2 trang)

Theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp Công ty thuê Công ty trong nước làm thủ tục nhập khẩu ở cảng nước ngoài cho lô hàng xuất khẩu thì Công ty đó phải phát hành hóa đơn để Công ty làm căn cứ hạch toán chi phí.

Đối với các khoản chi phí phát sinh tại nước ngoài nhờ chi hộ như thuế nhập khẩu, phí, lệ phí… nếu thuộc trách nhiệm chi trả của Công ty, có hóa đơn chứng từ phù hợp với nước sở tại và được dịch ra tiếng Việt theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì được chấp nhận hạch toán.

 1. Miễn nộp giấy xác nhận thu nhập của cha mẹ khi đăng ký giảm trừ

Công văn số 3622/CT-TTHT ngày 10/4/2020 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (3 trang)

Đối với cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, cha mẹ nuôi… ngoài độ tuổi lao động, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh thực hiện theo quy định tại điểm g.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Theo đó, không cần phải nộp Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (mẫu 09/XN-NPT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC) và giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc.

Người nộp thuế được tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc người phụ thuộc không có hoặc có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng.

 1. Tiền thuê đất sẽ bị xuất toán trong thời gian chưa đầu tư xây dựng

Công văn số 3409/CT-TTHT ngày 3/4/2020 của Cục Thuế TP. HCM về việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (2 trang)

Theo quy định tại điểm e khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, quyền sử dụng đất có thời hạn được phân bổ dần chi phí theo thời hạn sử dụng đất nếu có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, trường hợp Công ty thuê đất và trả tiền thuê một lần để phục vụ sản xuất kinh doanh thì tiền thuê được phân bổ dần vào chi phí theo số năm thuê đất.

Tuy nhiên, nếu Công ty thuê đất nhưng chưa tiến hành đầu tư xây dựng (để tham gia vào sản xuất kinh doanh) thì tiền thuê đất không được chấp nhận hạch toán.

Đối với chi phí lãi vay phát sinh trong giai đoạn đầu tư, Công ty được ghi nhận vào giá trị đầu tư theo quy định tại điểm 2.31 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

 1. Mua phần mềm quản lý khách hàng từ nước ngoài phải nộp 10% thuế nhà thầu

Công văn số 3490/CT-TTHT ngày 6/4/2020 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (3 trang)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty làm đại lý bán bảo hiểm cho các Công ty bảo hiểm Việt Nam, ngoài hoa hồng còn được nhận thêm phí hỗ trợ đại lý thì khoản phí hỗ trợ này phải trích nộp thuế GTGT 10%.

Trường hợp Công ty có mua phần mềm quản lý khách hàng của nước ngoài thì bên nước ngoài được xem là phát sinh thu nhập từ bản quyền tại Việt Nam nên phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu (10% trên doanh thu), riêng thuế GTGT được miễn.

 • Vấn đề khác
 1. Miễn kiểm toán nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp trong năm 2020

Công văn số 454/KTNN-TH ngày 24/4/2020 của Kiểm toán Nhà nước về việc không thực hiện đối chiếu thuế của doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 (1 trang)

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung ổn định sản xuất, khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Đoàn kiểm toán miễn đối chiếu nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Chỉ trong trường hợp đặc biệt, qua kiểm toán tại cơ quan thuế mà phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm, gian lận thuế nghiêm trọng thì Đoàn kiểm toán mới báo cáo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc đối chiếu thuế.

 1. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất (9 trang)

Nghị định quy định chính sách ân hạn nộp thuế, tiền thuê đất phát sinh trong thời gian dịch bệnh cho các doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh.

Theo đó, ngoài doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chỉ doanh nghiệp hoạt động trong các ngành kinh tế sau mới được ân hạn nộp thuế: sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt may; chế biến gỗ; sản xuất giấy; sản xuất sản phẩm từ nhựa, kim loại; gia công cơ khí; sản xuất sản phẩm điện tử; sản xuất ô tô, giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; xây dựng; vận tải; lưu trú; giáo dục đào tạo; y tế; kinh doanh BĐS; dịch vụ việc làm; hoạt động nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí.

Thời gian ân hạn thuế chỉ là 5 tháng và chỉ áp dụng cho số thuế phát sinh trong các kỳ tính thuế sau:

– Đối với thuế GTGT, chỉ ân hạn nộp thuế của các tháng từ 3 – 6/2020 hoặc các quý 1, 2/2020. Thời gian gia hạn: đến ngày 20/9/2020 (số thuế của tháng 3); 20/10/2020 (số thuế tháng 4); 20/11/2020 (số thuế tháng 5); 20/12/2020 (số thuế tháng 6); 30/9/2020 (số thuế quý 1) và đến 30/12/2020 (số thuế quý 2).

– Đối với thuế TNDN: chỉ ân hạn nộp số thuế theo quyết toán năm 2019 và số thuế tạm nộp quý 1, 2/2020.

– Đối với tiền thuê đất: chỉ ân hạn nộp số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020. Thời gian gia hạn 5 tháng được tính từ ngày 31/5/2020.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh được ân hạn nộp toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp năm 2020, thời gian gia hạn đến 31/12/2020.

Doanh nghiệp được tự xác định và chịu trách nhiệm về đề nghị gia hạn nộp thuế, tuy nhiên phải nộp hồ sơ gia hạn trước 30/7/2020.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tất cả các thông tin, phân tích hay bình luận trong những bản tin tóm tắt của AISC nhằm giới thiệu chung, không được xem là cung cấp dịch vụ hay đưa ra những tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. AISC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết quả của việc người đọc dựa vào tài liệu này.

Trước khi thực hiện một hành động hoặc đưa ra một quyết định đầu tư liên quan đến vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh cá nhân, người sử dụng tài liệu này cần tham vấn ý kiến chuyên gia.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-