Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin pháp luật tháng 3/2019

Nội dung chính:

 • Các văn bản hướng dẫn về:
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”);
 • Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”);
 • Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”);
 • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế

 CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 • Thuế Nhà thầu

 Nhập khẩu hàng hóa kèm dịch vụ, tính thuế nhà thầu thế nào.

 Công văn số 6825/CT-TTHT ngày 20/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu. Trường hợp Công ty ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, máy móc, thiết bị kèm dịch vụ, thuế nhà thầu được xác định như sau:

– Đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, thuế GTGT được nộp tại khâu nhập khẩu, thuế TNDN nộp theo tỷ lệ 1%.

– Đối với sản phẩm phần mềm, miễn nộp thuế GTGT, nhưng phải nộp thuế TNDN 10%.

– Đối với dịch vụ bảo trì, khảo sát, thiết kế, đào tạo, nộp thuế GTGT 5% và nộp thuế TNDN 5%.

– Đối với dịch vụ vận chuyển sản phẩm gia công từ nước ngoài về (vận tải quốc tế), được hưởng thuế GTGT 0%, tuy nhiên phải nộp thuế TNDN 2%.

Thời điểm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu là khi chi trả tiền tạm ứng, thanh toán cho tổ chức nước ngoài.

 • Thuế TNCN
  Tài trợ vé máy bay cho chuyên gia nước ngoài không cư trú phải trích nộp 20% thuế TNCN.

Công văn số 817/CT-TTHT ngày 7/1/2019 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về chi phí vé máy bay, khách sạn cho chuyên gia người nước ngoài. Trường hợp Công ty phát sinh chi phí vé máy bay, khách sạn cho các chuyên gia được tập đoàn nước ngoài cử sang hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, nếu các chuyên gia này là cá nhân không cư trú thì khoản chi phí vé máy bay, khách sạn phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% (Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Nếu chuyên gia nước ngoài thuộc diện được miễn thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế thì thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Chi phí vé máy bay, khách sạn phải trả cho các chuyên gia nước ngoài mời sang hỗ trợ Công ty nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán.

 • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế
  1. Cho mượn máy móc, chi phí khấu hao sẽ bị xuất toán.

Công văn số 7625/CT-TTHT ngày 27/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí khấu hao tài sản cố định. Theo quy định tại điểm a khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp không được hạch toán chi phí khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, trường hợp Công ty xuất máy móc thiết bị cho khách hàng mượn, không để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty thì chi phí khấu hao của máy móc thiết bị trong thời gian cho mượn sẽ bị xuất toán.

2. Trường hợp nào được miễn quyết toán thuế khi giải thể.

Công văn số 633/TCT-CS ngày 27/2/2019 của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

Theo quy định tại khoản 2, khoản 8 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp phải khai quyết toán thuế khi giải thể. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Tuy nhiên, nếu thuộc các trường hợp sau, doanh nghiệp được miễn khai quyết toán thuế khi giải thể:

– Doanh nghiệp nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu;

– Kể từ khi đăng ký kinh doanh đến khi giải thể không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn;

– Doanh nghiệp nộp thuế theo kê khai, nhưng doanh thu bình quân không quá 1 tỷ/năm và kể từ năm chưa được quyết toán đến thời điểm giải thể doanh nghiệp không bị xử phạt trốn thuế, đồng thời số thuế TNDN đã nộp là cao hơn so với số thuế phải nộp nếu tính theo tỷ lệ.

 1. Hướng dẫn căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp.

Công văn số 2679/BTC-QLG ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính về việc áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp

Khi xác định giá trị doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp không có vốn nhà nước thì thực hiện theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 ban hành kèm Thông tư 122/2017/TT-BTC để đảm bảo xác định được chính xác giá trị thị trường của giá trị doanh nghiệp.

Đồng thời, cần áp dụng các phương pháp và cách tiếp cận quy định tại các Tiêu chuẩn thẩm định giá khác, gồm: Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01, 02, 03, 04 (ban hành kèm Thông tư 158/2014/TT-BTC); Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05, 06, 07 (Thông tư 28/2015/TT-BTC); Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08, 09, 10 (Thông tư 126/2015/TT-BTC); Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11 (Thông tư 145/2016/TT-BTC); Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 (Thông tư 06/2014/TT-BTC).

Nếu là xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa, phải áp dụng phương pháp tài sản quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP và các phương pháp khác quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 để đảm bảo xác định chính xác giá thị trường của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Nếu cần xác định giá trị doanh nghiệp để thoái vốn nhà nước, phải thực hiện theo quy định về xác định giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nêu tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP, Nghị định 32/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, cần vận dụng thêm Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 để đảm bảo xác định chính xác giá thị trường của doanh nghiệp và của phần vốn nhà nước.

 1. Hóa đơn giấy còn được sử dụng đến 31/10/2020.

Công văn số 10349/CT-TTHT ngày 20/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tiêu thức bắt buộc và xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử. Mặc dù Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2018 nhưng các quy định về hóa đơn tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC vẫn còn được áp dụng đến ngày 31/10/2020.

Trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, doanh nghiệp có thể sử dụng tiếp hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử cũ theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC hoặc chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử mới theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, kể từ sau ngày 1/11/2020, tất cả doanh nghiệp đều bắt buộc phải sử dụng thống nhất hóa đơn điện tử mới theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Gửi Bình Luận