Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin pháp luật tháng 2/2020

Nội dung chính:

  • Các văn bản hướng dẫn về:
  • Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”);
  • Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”);
  • Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”);
  • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

  • Thuế GTGT

1.Hóa đơn của Chi nhánh trực tiếp bán hàngkhông được khấu trừ thuế GTGT.

Công văn số 3916/TCT-CS ngày 30/9/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT về trường hợp Chi nhánh ngoài tỉnh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì được kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính và Công ty được khấu trừ các hóa đơn mang tên, MST của Chi nhánh.

Tuy nhiên, nếu Chi nhánh ngoài tỉnh có trực tiếp bán hàng, phát sinh doanh thu và đăng ký khai nộp thuế riêng thì Công ty không được khấu trừ các hóa đơn mang tên, MST của Chi nhánh.

2.Hóa đơn lập sai thời điểm vẫn được khấu trừ.

Công văn số 5572/CT-TTHT ngày 14/2/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn lập sai thời điểm. Trường hợp bên bán không lập hóa đơn tại thời điểm chuyển giao hàng hóa cho bên mua thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, đồng thời bị phạt về lập hóa đơn không đúng thời điểm theo Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Tuy nhiên, nếu việc mua bán là có thật và bên mua có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì vẫn được kê khai khấu trừ thuế đầu vào.

Thời điểm kê khai khấu trừ thuế được căn cứ theo thời điểm phát sinh số thuế đầu vào, không phân biệt hàng hóa đã xuất dùng hay còn để trong kho (khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

  • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế
  1. Trả lại hàng mua bán trong khu PTQ cũng phải xuất hóa đơn.

Công văn số 4848/CT-TTHT ngày 10/2/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan, trong trường hợp hàng hóa mua bán trong khu phi thuế quan bị trả lại do không đúng quy cách, chất lượng thì việc xuất hóa đơn và kê khai điều chỉnh thuế cũng thực hiện như quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo đó, khi xuất trả hàng hóa cho bên bán, bên mua phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa bị trả lại do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Đồng thời, căn cứ hóa đơn trả lại hàng, bên bán kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế GTGT đầu ra và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả hàng.

  1. Vay tiền của thành viên HĐTV sẽ bị khống chế chi phí lãi vay.

Công văn số 6684/CT-TTHT ngày 20/2/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về giao dịch liên kết (2 trang) Theo quy định tại khoản 3 Điều 4, khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, trường hợp Công ty vay tiền của thành viên Hội đồng thành viên có tham gia điều hành Công ty là đã phát sinh giao dịch liên kết, kể cả khi được miễn lãi vay.

Do đó, Công ty sẽ bị khống chế chi phí lãi vay theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Đồng thời theo Công văn số 98066/CT-TTHT ngày 31/12/2019 về giao dịch liên kết thì các Doanh nghiệp có các giao dịch với bên liên kết vẫn còn bị khống chế chi phí lãi vay bằng 20% dựa theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Chi phí lãi vay bị khống chế khi phát sinh giao dịch liên kết sẽ phải không được vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ. Hiện nay, quy định này vẫn còn áp dụng, chưa có sửa đổi, bổ sung.