Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin pháp luật tháng 12/2019

Nội dung chính:

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng (70 trang)

Hướng dẫn này quy định chính sách xác định trọng yếu và hướng dẫn vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực kiểm toán ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

Hướng dẫn này sẽ giúp Kiểm toán viên vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán một cách phù hợp và xác định liệu Báo cáo tài chính ngân hàng có được lập, trình bày trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và phù hợp với các quy định về lập, trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.

Quyết định có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 • Chính sách về Hóa đơn điện tử
 1. Hướng dẫn đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử loại mới

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (33 trang)

Theo đó, về tên hàng hóa, dịch vụ trên HĐĐT, bắt buộc phải thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu bán hàng có nhiều chủng loại, thương hiệu thì phải ghi chi tiết đến từng chủng loại, thương hiệu, ví dụ điện thoại Samsung, điện thoại Nokia… (điểm d khoản 1 Điều 3).

Ngoài ra, nếu bán hàng thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu thì phải ghi rõ các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa, ví dụ số khung, số máy của xe; địa chỉ, kích thước, số tầng của căn nhà… (điểmd khoản 1 Điều 3).

Về địa chỉ người mua, nếu bán hàng hóa, dịch vụ cho người nước ngoài thì thông tin địa chỉ người mua có thể thay bằng thông tin về quốc tịch và số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh (điểm c.2 khoản 1 Điều 3).

Trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, kể cả người mua là các doanh nghiệp và các khách hàng ở nước ngoài.Tuy nhiên, bên bán được thỏa thuận với người mua là doanh nghiệp về việc ký trên HĐĐT (khoản 3 Điều 3).

Các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau thì bắt buộc phải sử dụng HĐĐT gắn mã của cơ quan thuế: không có quyền sở hữu nhà máy, kho hàng, cửa hàng; có giao dịch qua ngân hàng thuộc diện đáng ngờ; không khai thuế đúng thời hạn; thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 1 năm; … (khoản 3 Điều 6).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020:

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011

b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016

e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.

Những điểm đáng lưu ý của hóa đơn điện tử loại mới

Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 của Tổng cục Thuế về một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 (11 trang)

Công văn này lược trích một số điểm mới của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử (HĐĐT). Đây là HĐĐT loại mới dần thay thế HĐĐT loại cũ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và hóa đơn giấy theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, đến 1/11/2020 thì áp dụng bắt buộc.

Các điểm mới được giới thiệu bao gồm:

– Về ký hiệu, chữ ký số và thời điểm lập HĐĐT

– Về một số trường hợp HĐĐT được phép không thể hiện đầy đủ các nội dung

– Về định dạng hóa đơn điện tử

– Về đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế

– Về việc “mua lẻ” HĐĐT của cơ quan thuế

– Về việc sử dụng HĐĐT cho hàng xuất khẩu

– Về việc xử lý HĐĐT có sai sót

– Về việc sử dụng HĐĐT để xử lý các sai sót của hóa đơn giấy đã phát hành trước đó

 1. Về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Công văn số 80507/CT-TTHT ngày 24/10/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử (2 trang)

Văn bản trả lời Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Unique Logistics (Việt Nam) về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.

 1. Khi nào cần ký và đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổi?

Công văn số 76586/CT-TTHTngày 7/10/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về miễn tiêu thức trên hóa đơn điện tử (3 trang):

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, tùy thuộc mục đích chuyển đổi hóa đơn điện tử, sẽ có hoặc không yêu cầu bên bán phải ký, đóng dấu trên hóa đơn giấy chuyển đổi.

Theo đó, nếu hóa đơn giấy chuyển đổi được dùng làm chứng từ lưu thông hàng hóa thì bắt buộc phải có chữ ký, đóng dấu của bên bán.Ngược lại, nếu chỉ nhằm mục đích lưu trữ thì được miễn ký, đóng dấu trên hóa đơn giấy chuyển đổi.

 1. Giải đáp về miễn một số tiêu thức trên HĐĐT

Công văn số 75578/CT-TTHT ngày 1/10/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử (7 trang):

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP (trước đó là Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC), hóa đơn điện tử (HĐĐT) phải có số lượng và đơn giá, đây là các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

Về “chữ ký người mua”, tiêu thức này có thể được miễn nếu các bên có đủ hồ sơ, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ như: hợp đồng, phiếu xuất kho, biên bản giao hàng, biên nhận thanh toán… (Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016).

Hóa đơn điện tử khi chuyển đổi sang giấy nếu nhằm làm chứng từ đi đường thì bắt buộc phải có chữ ký, đóng dấu của bên bán, không được miễn (Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC).

Theo Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC, biên bản điều chỉnh HĐĐT cũng phải lập dưới dạng điện tử và có đủ chữ ký của hai bên mua, bán.Tuy nhiên, nếu bên mua chưa có chữ ký điện tử thì được lập biên bản điều chỉnh bằng giấy và ký trực tiếp (Công văn 3441/TCT-CS ngày 29/8/2019).

 • Chi phí hợp lý
 1. Tiền thưởng năm trước trả trong năm sau, hạch toán theo thời điểm nào?

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời:

Căn cứ Khoản 2.5, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty chi tiền thưởng cho người lao động thì khoản chi phí tiền thưởng được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm quyết toán thuế TNDN nếu đáp ứng đủ điều kiện được hưởng và mức được hưởng theo quy định tại Khoản 2.5, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và thực tế chi thưởng cho người lao động trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm.

 1. Tổn thất do tiêu hủy hàng kém chất lượng không được chấp nhận

Trường hợp Công ty bị khách hàng trả lại hàng hóa xuất khẩu do không đảm bảo chất lượng và phải tiêu hủy tại nước ngoài, nếu đáp ứng đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại điểm d.2, d.3 khoản 3 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào và được điều chỉnh giảm doanh thu xuất khẩu.

Tuy nhiên, giá trị hàng hóa xuất khẩu bị lỗi, không đạt chất lượng phải tiêu hủy tại nước ngoài không được hạch toán vào chi phí hợp lý do không đủ cơ sở xác định thuộc trường hợp sự kiện bất khả kháng.

Đối với khoản tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng, khi chi tiền Công ty phải lập chứng từ chi. Sau khi bù trừ giữa khoản chi và khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường hợp đồng hoặc tiền thưởng do thực hiện tốt hợp đồng, phần chênh lệch còn lại được hạch toán tăng (nếu chênh lệch dương) hoặc giảm trừ (nếu chênh lệch âm) vào thu nhập khác (Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

 • Văn bản hợp nhất trong lĩnh vực Ngân hàng – Chứng khoán
 1. Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-NHNN ngày 16/9/2019 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (60 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 và Thông tư số 14/2019/TT-NHNN ngày 30/8/2019 vào Thông tư số 13/2018/TT-NHNN  ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 1. Quy chế cung cấp thông tin tín dụng

Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-NHNN ngày 16/9/2019 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng (23 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014, Thông tư số 23/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016, Thông tư số 43/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 và Thông tư số 14/2019/TT-NHNN ngày 30/8/2019 vào Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

 1. Quy chế giám sát giao dịch mua bán chứng khoán

Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-BTCngày 14/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (13 trang)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/6/2019 vào Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

 

 

Tất cả các thông tin, phân tích hay bình luận trong những bản tin tóm tắt của AISC nhằm giới thiệu chung, không được xem là cung cấp dịch vụ hay đưa ra những tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. AISC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết quả của việc người đọc dựa vào tài liệu này.

Trước khi thực hiện một hành động hoặc đưa ra một quyết định đầu tư liên quan đến vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh cá nhân, người sử dụng tài liệu này cần tham vấn ý kiến chuyên gia.