Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 kèm theo Quyết định số 1773/ QĐ – BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

 

Tin Tức

Tuyển dụng Trưởng phòng Kiểm toán Xây Dựng

Bản tin pháp luật tháng 11/2020

Tuyển dụng Kỹ thuật viên kiểm toán xây dựng cơ bản

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 11/2020

Bản tin pháp luật tháng 10/2020

Bản tin pháp luật tháng 8/2020

Bản tin pháp luật tháng 9/2020