Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Gửi Bình Luận

Tin Tức

Bản tin pháp luật tháng 6/2020

Tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Giá

Bản tin pháp luật tháng 5/2020

Tuyển dụng Kiểm toán viên Xây Dựng Cơ Bản

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 6/2020

Bản tin pháp luật tháng 5/2020

Bản tin pháp luật tháng 4/2020

Bản tin pháp luật tháng 3/2020