Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

AISC đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019

Căn cứ nghị định số 89/2013 / ND-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Gửi Bình Luận

Tin Tức

Tuyển dụng Kiểm toán viên Xây Dựng Cơ Bản

Tuyển Dụng Trợ Lý Kiểm Toán Viên Tại Chi Nhánh Hà Nội

Tuyển dụng Trợ lý kiểm toán viên.

Tuyển dụng trợ lý thẩm định viên

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 4/2020

Bản tin pháp luật tháng 3/2020

Bản tin pháp luật tháng 2/2020

Bản tin pháp luật tháng 1/2020